Muzikology Monday 5 June

10-12am: Muzikology with Faada Sojie and Lawd Skrew.


Muzikology Monday 29 May

10-12am: Muzikology with Faada Sojie and Lawd Skrew.


Muzikology Monday 22 May

10-12am: Muzikology with Faada Sojie and Lawd Skrew.


Muzikology Monday 15 May

10-12am: Muzikology with Faada Sojie and Lawd Skrew.